LIPS Corner 新天藍 » 食完要講講 United States - Food Review » [CA][Monterey Park][廣東菜] Seafood Village 避風塘


2008-10-7 09:58 AM mickeyGoUp
[CA][Monterey Park][廣東菜] Seafood Village 避風塘

今次去 L.A. 時間好短,所以都冇幾多餐可以試食。出發前問朋友羅既推介,一間都冇機會試。 反而去左呢一間 Seafood Village 避風塘,因為我細佬試過話唔錯。

我地去到既時候,係星期五晚上八點左右,而裡面左坐滿客人,睇落應該唔錯。

我係第一次去 避風塘,一行六人,叫左五道菜。雖然見到 menu 上有好多潮州菜,但聽聞其實佢地既潮州菜唔係咁地道。 但我硬係就要親自試下,所以就叫左碟 滷水鴨 試試。 食落覺得其實就唔難食,不過唔夠好食!  紐約 china town 波記好食好多!  

其他野就幾好味!

[attach]41739[/attach]
招牌避風塘炒蟹 - 不過不失。話明係招牌菜,去到冇理由唔叫。 但又唔係話特別出色。

[attach]41736[/attach]
貴妃雞 - 賣相唔錯,食落都幾好味!  雞肉既質感幾好,佢係有小小硬身,但又唔會韌。如果食厭左海南雞飯既雞果一仲嫩滑,轉轉口味食下呢種都幾唔錯!

[attach]41737[/attach]
潮州滷水鴨

[attach]41738[/attach]
唔知咩蜆肉煲... 最唔好食係呢道!  可以唔洗試!

[attach]41740[/attach]
咩排骨呢?  記唔起!  唔好意思!  ><

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.