LIPS Corner 新天藍 » 食完要講講 United States - Food Review » [MA-Boston][廣東菜] 鴻運海鮮酒家 - New Jumbo Seafood Restaurant


2007-8-31 08:37 AM mickeyGoUp
[MA-Boston][廣東菜] 鴻運海鮮酒家 - New Jumbo Seafood Restaurant

d 野好好食!  d 服務一流!!  個 waiter 同經理都好好禮貌!!  食完之後非常滿意!!!!  絕對值得推介!!!

[attach]24038[/attach]
梅菜扣肉 - 好送飯就唔洗講啦!

[attach]24034[/attach]
茶爹牛肉粉絲煲 (?) - 又係好好送飯!

[attach]24035[/attach]
蕃薯唔知咩菜心煲? 呢味就比較另類﹐無乜味咁。

[attach]24036[/attach]
貴妃霸王雞 - 真係好好食﹐d 雞又滑又唔會乾﹐如果您去一定要試試!!

[attach]24037[/attach]
芋蓉香酥鴨 - 我以為會好肥膩﹐點知食落一 d 都唔覺油!! 就連鴨本身果層肥都唔見埋!  唔知佢地點整架呢!

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.